Website www.lacasa.com.vn  & www.sangiatot.com.vn (và được gọi tắt là “LACASA”) là một website thương mại điện tử cho phép người sử dụng tạo một tài khoản và trở thành viên LACASA (sau đây gọi tắt là “thành viên”)  để mua hàng hóa và đăng ký nhận bản tin, thông tin chương trình khuyến mãi, . . .

Thỏa thuận sử dụng là các thỏa thuận mang tính pháp lý ràng buộc giữa LACASA với thành viên về việc truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào được giới thiệu trên website.

Việc đăng ký thành viên và sử dụng các dịch vụ của LACASA đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản được đăng tải trên website này. Tại từng thời điểm, để phù hợp với luật pháp, LACASA có thể tiếp tục cập nhật các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản đã được cập nhật có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý sử dụng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE LACASA

1. Sử dụng và chấm dứt sử dụng
- Để đăng ký thành viên bạn phải đủ từ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn sẽ không được đăng ký và sẽ không thể trở thành thành viên của LACASA. Để đăng ký thành viên bạn phải chứng thực rằng bạn đủ 16 tuổi hoặc lớn hơn bằng cách nhập vào năm sinh chính xác của mình và tự chịu trách nhiệm về những thông tin mà bạn khai báo khi đăng ký khi đã trở thành thành viên của LACASA.

- LACASA sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, việc mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công từ cá nhân hay tổ chức nào khác cũng như bất kỳ sự cố nào về mặt kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ. LACASA cũng không chịu trách nhiệm về việc mất, tổn hại, bao gồm cả sự xâm phạm cá nhân từ việc sử dụng website LACASA, hoặc bất kỳ sự tương tác nào giữa các thành viên cả trong và ngoài website LACASA.

-  LACASA có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn ngay lập tức nếu phát hiện bạn vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng này mà không cần phải thông báo trước. Bạn cũng có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình với bất kỳ lý do nào bằng cách email yêu cầu đến
webmaster@lacasa.com.vn hoặc điện thoại (028) 38126446. Ngoài ra bạn hãy gọi điện hoặc email cho LACASA nếu bạn phát hiện ra một hoặc nhiều thành viên của LACASA vi phạm nội quy của LACASA.

2. Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật
- Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu, tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

- Bạn thông báo ngay cho LACASA về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật

- Bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng

LACASA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại các mục trên.

3. Quyền sở hữu trí tuệ
- Website LACASA là sản phẩm của Công ty TNHH LACASAGROUP và được pháp luât bảo hộ. Bạn không được phép đăng tải, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bất cứ thành phần, hình thức nào của hệ thống LACASA  trừ khi bạn nhận được văn bản ủy quyền chính thức của LACASA ban hành.

- Khi đã là thành viên, bạn đồng ý để LACASA tự do sử dụng, áp dụng và sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho LACASA có liên quan đến LACASA và/hoặc dịch vụ của LACASA một cách hoàn toàn miễn phí.

4. Thái độ và hành vi ứng xử của thành viên
- Bằng việc nhấn vào nút “Đồng ý” hoặc “OK” khi đăng ký thành viên, bạn đã khẳng định rằng:
 a) Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động của mình tại LACASA
 b) Chỉ sử dụng dịch vụ của LACASA cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại
 c) Bạn không sử dụng các dịch vụ của LACASA vào các hoạt động phi pháp
 d) Không cố gắng truy nhập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của thành viên khác. Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.

- Bạn đồng ý rằng sẽ KHÔNG tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phát tán dưới bất kỳ hình thức nào:
 a) Những thông tin về bản quyền, tên gọi độc quyền và các nội dung khác được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của LACASA
 b) Bất kỳ thông tin bất hợp pháp,nguy hại, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, xúc phạm, giả mạo, kích động,. . .gây khó chịu hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hoặc khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ quy định nào của pháp luật địa phương, quốc gia hay nước ngoài
 c) Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp
 d) Các thông tin sai và lệch lạc
 e) Thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virut, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông

5. Thông báo vi phạm thỏa thuận sử dụng
LACASA mong muốn trở thành cổng thương mại điện tử tiện lợi cho người mua hàng. Vì vậy, nếu bạn phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho LACASA qua email webmaster@lacasa.com.vn hoặc điện thoại (028) 3812 6446

6. Miễn trừ
LACASA sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới website. LACASA và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường , bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà bạn cung cấp trên website, việc bạn vi phạm thỏa thuận sử dụng; vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác hoặc việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành.

7. Đóng góp cho LACASA
Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (“Đóng góp”) cho LACASA thông qua các thông tin liên hệ, phản hồi; bạn xác nhận và đồng ý rằng:

a. Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền

b. LACASA không có nghĩa vụ giữ bí mật , thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các đóng góp

c. LACASA có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì, nói cách khác, trên các phương tiện truyền thộng

d. LACASA có thể có những cách thức tương tự với những Đóng góp để xem xét và phát triển

e. Đóng góp của bạn tư động trở thành tài sản của LACASA và không có bất cứ nghĩa vụ nào của LACASA đối với bạn

f. Bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ LACASA trong bất kỳ trường hợp nào.

8. Chấp nhận đơn hàng và giá cả

- LACASA có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. LACASA có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi nhận đơn hàng.

- LACASA cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp LACASA sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. LACASA cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã bị thanh toán.

9. Thương hiệu và bản quyền

- Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của LACASA. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

10. Thông tin chung
Các điều khoàn này được coi là Thỏa thuận giữa bạn và LACASA về việc bạn sử dụng dịch vụ do LACASA cung cấp. Việc LACASA không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong các điều khoản sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận sử dụng bị vô hiệu thì các điều khoản khác của Thỏa thuận sử dụng vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực

11. Thỏa thuận bổ sung
Một số vùng của website này không tránh khỏi phụ thuộc vào những thỏa thuận bổ sung. Bằng cách sử dụng những vùng như thế hoặc bất cứ phần nào thuộc vùng này, bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi những thỏa thuận sử dụng thêm vào thích hợp với những vùng như vậy.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)