Mô tả công việc kế toán nội bộ

Mô tả công việc kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ hay kế toán quản trị (In house accountant) đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tập hợp tất cả các phát sinh thực tế, bao gồm cả phát sinh có và không có hóa đơn chứng từ để làm căn cứ xác định tình hình tài chính, lỗ-lãi thực tế của doanh nghiệp.

Hiểu một cách đơn giản, kế toán nội bộ chỉ phục vụ bên trong nội bộ doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ các công việc ghi chép, lập chứng từ, lưu trữ, kiểm tra, theo dõi các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp từ lúc phát sinh đến khi kết thúc; cung cấp thông tin nhằm ra quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán nội bộ là tên gọi chung chỉ tất cả các vị trí kế toán từng phần hành và không bao gồm kế toán thuế.

I. Thông tin chung

Tên vị trí:  Kế toán nội bộ

Cấp bậc: Nhân viên

Phòng/Đơn vị:  TỔNG HỢP -LOGISTIC

Quản lý trực tiếp: Trưởng bộ phận Tổng hợp

Thời gian làm việc: Hành chính

Giới tính: Nam/Nữ

Số nhân sự đảm nhận vị trí: 02

Người thay thế khi vắng mặt:  Trưởng bộ phận Tổng hợp

II. Nhiệm vụ:

Tiêu chuẩn đánh giá:

 1. Nghiệp vụ Kế toán nội bộ

 

  1. Nghiệp vụ thu - chi (thủ quỹ):
 • Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT.
 • Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên.
 • 100% vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.
 • Thực hiện việc đối chiếu số liệu kho về số lượng xuất, tồn vào ngày cuối cùng của tháng.
 • 100% nhiệm vụ ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.
  1. Nghiệp vụ kho:

Lập chứng từ xuất - nhập, nhập - xuất hàng căn cứ vào chứng tư ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng. 

  1. Nghiệp vụ ngân hàng:

Nghiệp vụ ngân hàng là ở các tài khoản ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.

  1.  Nghiệp vụ tiền lương

Căn cứ vào quy định của công ty để soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động, xây dựng Quy chế lương, thang lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

  1. Nghiệp vụ bán hàng
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty.
 • Làm thẻ Vip khách hàng (nếu có).
 • Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán.
 • Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho Trưởng phòng Tổng hợp.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.
 • Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng .
 • Hỗ trợ bộ phận kinh doanh khi cần.
  1. Nghiệp vụ công nợ
 • Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
 • Xác nhận hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán.
 • Kiểm tra công nợ.
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
 • Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty.
 • Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt.
 • Công nợ tạm ứng và công nợ ủy thác ...
Gửi bình luận
Tìm kiếm sản phẩm
Sản phẩm yêu thích
Giỏ hàng của bạn
Lên đầu trang
popup

Số lượng:

Tổng tiền: