Nội dung của qui định về quyền riêng tư

Phần Qui Định về Quyền riêng tư này trình bày về việc LACASA xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà LACASA thu thập được khi bạn ở trong website LACASA và khi bạn sử dụng các dịch vụ của LACASA.

Việc thu thập và sử dụng thông tin

LACASA thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng LACASA, khi bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của LACASA, và khi bạn tham gia các chương trình khuyến măi hoặc rút thăm trúng thưởng. LACASA cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của LACASA, LACASA sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại di động. . . Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc thanh toán giữa Tài khoản Ngân lượng với ngân hàng, vì vậy khi có những rủi ro, mất mát sau này LACASA chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết. Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của LACASA, LACASA sẽ biết danh tính của bạn.

LACASA cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của LACASA từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của bạn thông tin về tập tin cookie và đơn hàng bạn đã yêu cầu.

LACASA sử dụng các thông tin cho ba mục đích sau:

  • Điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân
  • Đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ,
  • Liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm mới.

Tiết lộ và chia sẻ thông tin 

  • LACASA cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  • LACASA tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý
  • LACASA thấy rằng các hành động của bạn trên các website của LACASA là vi phạm Điều khoản sử dụng, hoặc các quy định hướng dẫn sử dụng của LACASA đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

LACASA cho phép bạn sửa đổi thông tin thành viên của bạn và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc bạn có muốn LACASA liên lạc với bạn về các chương trình giảm giá đặc biệt và các sản phẩm mới hay không.

Bảo mật

Thông Tin thành viên của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm quyền riêng tư và an toàn cho bạn.

Trong một số trường hợp, LACASA sử dụng hệ thống mã hóa SSL theo tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ các dữ liệu được truyền đi.

Những thay đổi về qui định về quyền riêng tư

LACASA có quyền sửa đổi qui định này. Nếu LACASA có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, LACASA sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các website của LACASA. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của LACASA sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

Các thắc mắc hoặc góp ý

 Nếu bạn có thắc mắc hoặc gợi ý, xin gởi email: webmaster@lacasa.com.vn hoặc điện thoại (028) 3812 6446

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)